Denominación do título

Programa de Doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Código RUCT

5601405

Rama de coñecemento

Multidisciplinar

Código ISCED 1

Historia e arqueoloxía

Código ISCED 2

Ciencias do medio ambiente

Linguas de impartición

Castelán, galego e inglés

Periodicidade da oferta

Anual

Réxime de estudos

Tempo completo e tempo parcial

Número de prazas ofertadas

1º ano: 15 prazas (5 UVIGO + 5 USC + 5 UDC)
2º ano: 15 prazas (5 UVIGO + 5 USC + 5 UDC)

Universidade coordinadora

Centros onde se imparte o título

Escola Internacional de Doutoramento da Universidade de Vigo (UVIGO)
Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias e Tecnoloxía da Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Escola Internacional de Doutoramento da Universidade da Coruña (UDC)

Coordinación do título

Julia Armesto González
Escola de Enxeñaría Forestal
A Xunqueira s/n, 36005 Pontevedra

Data de verificación do título

03/05/2019

Data de autorización de implantación

05/08/2019 (DOG 14/08/2019)

Data de aprobación polo consello de ministros


Memoria do título