Os recursos cos que conta o conxunto de profesorado do Programa de Doutoramento proposto, no que se refire a espazos, infraestruturas, equipamentos e servizos son suficientes e adecuados aos obxectivos formativos do Programa.

Recursos e servizos UVIGO:

Recursos e servizos USC:

Recursos e servizos UDC:

En xeral, cóntase cos recursos propios da Universidade de Vigo, da Universidade de Santiago y da Universidade da Coruña xa que se poñen ao dispor dos/as estudantes de doutoramento os espazos docentes, laboratorios, laboratorios informáticos, secretaría virtual, espazos de teledocencia, bibliotecas virtuais, servizos de orientación de estudantes, etc. Nas táboas seguintes especifícanse os recursos e servizos concretos.