Equipo nº1

 • Teresa Rivas Brea
  Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente
  Universidade de Vigo
 • Graciela Paz-Bermúdez
  Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente
  Universidade de Vigo
 • Benita Silva Hermo
  Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola
  Universidade de Santiago de Compostela
 • Patricia Sanmartin Sánchez
  Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola
  Universidade de Santiago de Compostela
 • Olalla López Costas
  Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
  Universidade de Santiago de Compostela
 • Jorge Sanjurjo Sánchez
  Departamento de Física e Ciencias da Terra
  Universidade da Coruña
 • Víctor Barrientos Rodríguez
  Departamento de Enxeñaría Civil
  Universidade da Coruña
 • María Jesús Mosquera Díaz
  Departamento de Química Física
  Universidade de Cádiz
 • Marcos Vaqueiro Rodríguez
  Investigador independente
  Universidade da Coruña
 • María Eugenia López de Silanes
  Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente
  Universidade de Vigo
 • Santiago Pozo Antonio
  Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio ambiente
  Universidade de Vigo
 • Beatriz Prieto Lamas
  Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola
  Universidade de Santiago de Compostela
 • Xoan Carmona Badia
  Departamento de Economía Aplicada
  Universidade de Santiago de Compostela
 • Antonio Martínez Cortizas
  Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola
  Universidade de Santiago de Compostela
 • Aurora Grandal D´Anglade
  Departamento de Física e Ciencias da Terra
  Universidade da Coruña
 • Juan Ramón Vidal Romaní
  Departamento de Física e Ciencias da Terra
  Universidade da Coruña
 • Fernando Carrera Ramírez
  Departamento de Conservación e restauración de materiais arqueolóxicos
  E.S. C.R. BB.CC. de Galicia

 

Equipo nº2

 • Julia Armesto Gonzalez
  Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente
  Universidade de Vigo
 • Faustino Patiño Barbeito
  Departamento de Deseño na Enxeñaría
  Universidade de Vigo
 • Juan Ortiz Sanz
  Departamento de Enxeñaría Agroforestal
  Universidade de Santiago de Compostela
 • Celestino Ordóñez Galán
  Departamento de Explotación e Prospección de Minas
  Universidad de Oviedo
 • Juan Picos Martín
  Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente
  Universidade de Vigo
 • Mª de la Luz Gil Docampo
  Departamento de Enxeñaría Agroforestal
  Universidade de Santiago de Compostela
 • José Luís Lerma García
  Departamento de Enxeñaría Cartográfica Geodesia e Fotogrametría
  Universidad Politécnica de Valencia

 

Equipo nº3

 • Mª Victoria Carballo-Calero Ramos
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Susana Marina Cendán Caaveiro
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Fermín Emiliano Pérez Losada
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Fátima Braña Rey
  Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa
  Universidade de Vigo
 • Juan Manuel Monterroso Montero
  Departamento de Historia da Arte
  Universidade de Santiago de Compostela
 • José Manuel López Vázquez
  Departamento de Historia da Arte
  Universidade de Santiago de Compostela
 • Rosa Margarita Cacheda Barreiro
  Departamento de Historia da Arte
  Universidade de Santiago de Compostela
 • Jesús de Juana López
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Domingo Rodríguez Teijeiro
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • María López Díaz
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Antonio Presedo Garazo
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Susana Reboreda Morillo
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Silvia González Soutelo
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Yolanda Barriocanal López
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Beatriz Pilar Comendador Rey
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Elena Pilar de Uña Álvarez
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Rosa María Ricoy Casas
  Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración, Filosofía
  Universidade de Vigo
 • Juan Luis Montero Fenollós
  Departamento de Humanidades
  Universidade da Coruña
 • Belén María Castro Fernández
  Departamento de Didácticas Aplicadas
  Universidade de Santiago de Compostela
 • Adolfo Fernández Fernández
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Julio Prada Rodríguez
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Beatriz Vaquero Díaz
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Carlos Sixirei Paredes
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Francisco Javier Pérez Rodríguez
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • María Seijas Montero
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo
 • Iria Souto Castro
  Departamento de Historia, Arte e Xeografía
  Universidade de Vigo