Caracterización de materiais, contorna, diagnóstico e intervención directa

Caracterización e diagnóstico de materiais e estruturas

Investigadores:

 • Benita Silva
 • Beatriz Prieto
 • Patricia Sanmartín
 • Jorge Sanjurjo Sánchez
 • Víctor Barrientos Rodríguez
 • Marcos Vaqueiro Rodríguez
 • Teresa Rivas Brea
 • Fernando Carrera
 • Santiago Pozo Antonio
 • Aurora Grandal D´Anglade
 • Juan Ramón Vidal Romaní

 

Avaliación de eficacia e durabilidade de intervencións directas

Investigadores:

 • Benita Silva
 • Beatriz Prieto
 • Patricia Sanmartín
 • Jorge Sanjurjo Sánchez
 • Víctor Barrientos Rodríguez
 • Santiago Pozo Antonio
 • María Jesús Mosquera
 • Marcos Vaqueiro Rodríguez
 • Aurora Grandal D´Anglade
 • Juan Ramón Vidal Romaní

 

Avaliación de riscos

Investigadores:

 • Benita Silva
 • Beatriz Prieto
 • Patricia Sanmartín
 • Jorge Sanjurjo Sánchez
 • Víctor Barrientos Rodríguez
 • Marcos Vaqueiro Rodríguez
 • Teresa Rivas Brea
 • Fernando Carrera
 • Santiago Pozo Antonio
 • Aurora Grandal D´Anglade
 • Juan Ramón Vidal Romaní

 

Ambiente e patrimonio: cambio climático, biodiversidade e biodeterioro

Investigadores:

 • Teresa Rivas Brea
 • Fernando Carrera
 • Jorge Sanjurjo Sánchez
 • Víctor Barrientos Rodríguez
 • Marcos Vaqueiro Rodríguez
 • Beatriz Prieto
 • Graciela Paz Bermúdez
 • Mª Eugenia López de Silanes
 • Aurora Grandal D´Anglade
 • Juan Ramón Vidal Romaní
 • Benita Silva Hermo
 • Patricia Sanmartín Sánchez

 

Conservación do patrimonio industrial

Investigadores:

 • Xoan Carmona Badía

 

Xeotecnoloxías aplicadas ao patrimonio

Tecnoloxías non destructivas (NDT) de documentación

Investigadores:

 • Julia Armesto González
 • Faustino Patiño Barbeito
 • Celestino Ordóñez Galán
 • Juan Picos Martín
 • Juan Ortiz Sanz
 • Mª de la Luz Gil Docampo
 • José Luís Lerma García

 

Caracterización, diagnóstico e xestión de bens culturais: UAV, LiDAR, fotogrametría, 3D laser scanner

Investigadores:

 • Julia Armesto González
 • Faustino Patiño Barbeito
 • Celestino Ordóñez Galán
 • Juan Picos Martín
 • Juan Ortiz Sanz
 • Mª de la Luz Gil Docampo
 • José Luís Lerma García

 

Intelixencia artificial, SIX, data mining e machine learning

Investigadores:

 • Julia Armesto González
 • Faustino Patiño Barbeito
 • Celestino Ordóñez Galán
 • Juan Picos Martín
 • Juan Ortiz Sanz
 • Mª de la Luz Gil Docampo
 • José Luís Lerma García

 

Realidade virtual e aumentada

Investigadores:

 • Julia Armesto González
 • Faustino Patiño Barbeito
 • Celestino Ordóñez Galán
 • Juan Picos Martín
 • Juan Ortiz Sanz
 • Mª de la Luz Gil Docampo
 • José Luís Lerma García

 

Patrimonio cultural: territorio, identidade e memoria

 

Patrimonio histórico-artístico e urbanismo

Investigadores:

 • Mª Victoria Carballo-Calero Ramos
 • Yolanda Barriocanal López
 • Susana Marina Cendán Caaveiro
 • Belén María Castro Fernández
 • Rosa Margarita Cacheda Barreiro
 • Patricia Sanmartín Sánchez

 

Territorio e paisaxe histórica

Investigadores:

 • Beatriz Pilar Comendador Rey
 • Fermín Emiliano Pérez Losada
 • Juan Luis Montero Fenollós
 • Adolfo Fernández Fernández
 • Yolanda Barriocanal López
 • Silvia González Soutelo

 

Valoración, xestión e difusión do patrimonio cultural

Investigadores:

 • Beatriz Pilar Comendador Rey
 • Juan Monterroso Montero
 • Juan Luis Montero Fenollós
 • Patricia Sanmartín Sánchez
 • Adolfo Fernández Fernández
 • Matilde Fernández Fernández
 • Fermín Emiliano Pérez Losada

 

Antropoloxía socio-cultural, paisaxe cultural e patrimonio cultural inmaterial

Investigadores:

 • Fátima Braña Rey
 • Beatriz Pilar Comendador Rey

 

Patrimonio natural: xeodiversidade, áreas protexidas e desenvolvemento sustentable

Investigadores:

 • Elena Pilar de Uña Álvarez

 

Lexislación e xurisprudencia do patrimonio cultural

Investigadores:

 • Rosa María Ricoy

 

Fontes e patrimonio documental na historia

Investigadores:

 • Jesús de Juana López
 • Julio Prada Rodríguez
 • Domingo Rodríguez Teijeiro
 • Susana Reboreda Morillo
 • Silvia González Soutelo
 • María López Díaz
 • Antonio Presedo Garazo
 • María Seijas Montero
 • Mª Beatriz Vaquero Díaz
 • Francisco Javier Pérez Rodríguez

 

Memoria, política e sociedade

Investigadores:

 • Jesús de Juana López
 • Julio Prada Rodríguez
 • Domingo Rodríguez Teijeiro
 • Susana Reboreda Morillo
 • María López Díaz
 • Antonio Presedo Garazo
 • María Seijas Montero

 

Patrimonio, sociedade, cultura e identidades

Investigadores:

 • María López Díaz
 • Antonio Presedo Garazo
 • María Seijas Montero
 • Jesús de Juana López
 • Julio Prada Rodríguez
 • Domingo Rodríguez Teijeiro
 • Susana Reboreda Morillo
 • Mª Beatriz Vaquero Díaz
 • Francisco Javier Pérez Rodríguez

 

Poder e institucións na historia

Investigadores:

 • María López Díaz
 • Antonio Presedo Garazo
 • María Seijas Montero
 • Mª Beatriz Vaquero Díaz
 • Francisco Javier Pérez Rodríguez
 • Susana Reboreda Morillo
 • Jesús de Juana López
 • Julio Prada Rodríguez
 • Domingo Rodríguez Teijeiro