ASIGNACIÓN DE TITORES/AS DE TESE

Unha vez admitido definitivamente no programa.

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES

Unha vez matriculado no programa.

COMPROMISO DE SUPERVISIÓN

No primeiro mes despois da matricula.

ASIGNACIÓN DE DIRECTORES/AS DE TESE

Nos tres primeiros meses despois da matricula.

PLAN DE INVESTIGACIÓN

Nos seis primeiros meses despois da matricula.
Aprobación pola Comisión Académica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS E DE DESENVOLVEMENTO DA TESE

Seguinte ano despois da aprobación do Plan de Investigación.

DEFENSA ANUAL DO PLAN DE INVESTIGACIÓN

Entre os meses de maio e xuño.
Avaliación do Plan de Investigación e o Documento de actividades.
Aprobación pola Comisión Académica.

DEFENSA DA TESE

Tres anos a tempo completo dende a primeira matricula, prorrogables 1+1 anos máis.
Cinco anos a tempo parcial dende a primeira matricula, prorrogables 2+1 anos máis.