Os procedementos de control da calidade do Programa de Doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural dependen do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da Escola de Doutoramento da Universidade de Vigo, á que o Programa está adscrito.

As Escolas de Doutoramento (ED) son centros universitarios creados según o marco normativo do RD 99/2011, co obxecto de organizar os estudos e actividades propias de doutoramento; no caso das universidades públicas galegas, foron creadas a través do Decreto 95/2013, de 13 de xuño, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O Protocolo de control da calidade da Escola de Doutoramento da Universidade de Vigo está, actualmente, en fase de elaboración e deberá basearse, en todo caso, no sistema marco de garantía de calidade da Universidade de Vigo e fundamentarse e organizarse según as directrices marcadas polo RD 99/2011 para os Programas de doutoramento.